Ny viden og stærkere faglighed

Forskning og praksis
BeskæftigelsesIndikatorProjektet (BIP) er et projekt, der skaber ny viden og fagligt fokus på beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Danmark.

BIP gennemføres i et samarbejde mellem 10 Jobcentre i Danmark, en styregruppe bestående af en række forskere og Væksthuset. I alt 5000 ledige borgere og 300 jobcentermedarbejdere forventes at deltage i projektet i perioden 2011-2016. 

Det er første gang der gennemføres et så omfattende forskningsprojekt som dette, hvor både forskere, jobcentermedarbejdere og borgeres viden og erfaringer samles for at skabe ny viden på området.

Hvad virker?
Projektet skal bidrage til at kvalificere effektmåling af den beskæftigelsesindsats, som ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får. Målet er at klarlægge hvilken indsats eller kombinationer af indsatser, der bringer borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Projektet skaber viden, der bidrager til at kvalitetssikre beskæftigelsesindsatsen til gavn for ikke-arbejdsmarkedsmarkedsparate borgere. Og samtidig styrkes beskæftigelsesmedarbejderes faglighed, evner og kompetencer til at give ledige borgere den bedst mulige indsats.


Læs mere om projektet her på siden.